Zapylenie powietrza cząstkami stwarzającymi zagrożenie wybuchowe jest powszechnym zjawiskiem w przedsiębiorstwach z branży drzewnej. Pyły drzewne stwarzają poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, urządzeń, a w konsekwencji całej firmy. Aby uniknąć poważnych skutków wiążących się z występowaniem w przedsiębiorstwie zapylenia, konieczne jest zamontowanie specjalistycznych instalacji odpylania, niejednokrotnie uwzględniające także specjalistyczne instalacje przeciwwybuchowe.

Główną przyczyną wybuchów i pożarów w wielu firmach z branży drzewnej jest duża koncentracja drobnych ziaren pyłu. Źródłem zapłonu pyłu może być nie tylko otwarty ogień, ale także iskrzenie mechaniczne, iskra elektryczna, prądy elektrostatyczne, a nawet rozgrzane do temperatury zapłonu maszyny na danym stanowisku pracy.

W naszych instalacjach odpylania dla branży drzewnej, w przypadkach szczególnie zagrożonych wybuchem, wykorzystujemy urządzenia z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym zgodnym z normą ATEX. Instalacje przeciwwybuchowe w naszych systemach odpylania mają przede wszystkim za zadanie nie dopuścić do pożaru i wybuchu poprzez szybkie wykrycie i neutralizację czynnika, który może prowadzić do wybuchu.

Budowa oraz zasada działania

W celu zabezpieczenia pracowników, maszyn oraz budynków przed pożarem lub wybuchem, niezbędne jest zainstalowanie systemu odciągu trocin wraz z systemem gaszenia iskier. System posiada specjalne detektory iskier, które wykrywają każdy czynnik mogący prowadzić do pożaru lub wybuchu i w ułamku sekundy uruchamiają system gaszenia, który neutralizuje niebezpieczną iskrę. Czas reakcji całego systemu od wykrycia iskry do jej ugaszenia to tylko około 0,27 sekundy.

Zabezpieczenia systemu

Możesz zastanawiać się, co się stanie, jeśli dojdzie już do wybuchu w rurociągu odpylającym? Przecież do takiego zdarzenia także może dojść. Aby powstająca eksplozja nie przeniosła się w kierunku otwartych punktów zasysania pyłu podłączonych do urządzenia, w instalowanych przez nas systemach oferujemy zastosowanie urządzeń mechanicznych do izolowania wybuchu.

Urządzenia mechaniczne:

  • Klapy zwrotne – zamykają się one pod wpływem fali przemieszczającej się przed falą płomienia w ochranianym rurociągu.
  • Zasuwy szybkodziałające – po stwierdzeniu eksplozji i detekcji wybuchu następuje szybkie pneumatyczne zamknięcie zasuwy.
  • Zawory szybko odcinające – urządzenia te najczęściej stosuje się w systemach odpylania o niskiej koncentracji zapylenia. Większa koncentracja pyłu może prowadzić do zablokowania się pełnego zamknięcia klapy.

Zabezpieczenia wysypów pyłu

Miejsce wysypu pyłu zabezpiecza się głównie przy pomocy śluz celkowych z certyfikatami ATEX. Ich konstrukcja uniemożliwia przedostanie się ciśnienia powstającego podczas wybuchu poza obręb urządzenia.

Jak dobierać instalacje przeciwwybuchowe?

Aby urządzenia przeciwwybuchowe prawidłowo spełniały swoją rolę, muszą być odpowiednio dobrane do danej strefy zagrożonej wybuchem. Dlatego przed zaprojektowaniem instalacji odpylania z systemem gaszenia iskier, konieczne jest określenie poziomu zagrożenia pożarem i wybuchem w danym miejscu. Następnie elementy systemu dopasowuje się do stwierdzonych warunków.

Skontaktuj się z nami, a odpowiemy na wszystkie twoje pytania na temat instalacji przeciwwybuchowych oraz systemów odpylania przemysłowego dla branży drzewnej.