Cyklony w tartakach to podstawowe urządzenia odpowiedzialne za odpylanie. Podobną rolę pełnią także w wielu innych zakładach produkcyjnych z branży drzewnej. Stosuje się je do usuwania trocin wilgotnych, a więc takich, których wilgotność jest wyższa niż 12%.

Jedną z głównych gałęzi przemysłu drzewnego, dla której cyklony mają istotne znaczenie ekonomiczne są tartaki.

To właśnie podczas obróbki drewna w tartaku dochodzi do powstawania największej ilości trocin oraz dużego zapylenia powietrza. Sprawnie funkcjonujący cyklon w takich warunkach to warunek konieczny, aby proces technologiczny przebiegał w bezpiecznych, zdrowych i poprawiających efektywność warunkach.

Istotne czynniki

Podczas projektowania instalacji odpylania dla tartaków trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników, które będą decydować o skuteczności odpylania.

Przede wszystkim koniecznie jest dokładne poznanie procesu technologicznego w tartaku oraz parku maszynowego. Konieczna jest znajomość specyfiki stanowisk pracy, rodzaj materiałów, czy odpadów. Ważne są także ogólne warunki techniczne w tartaku, które będą w znaczący sposób określały rodzaj zastosowań, które będą mogły zostać wykorzystane.

Zbadanie wszystkich elementów związanych z obróbką drewna w tartaku pozwoli zaprojektować uszytą na miarę instalację, która będzie w efektywny sposób oczyszczać powietrze z powstających w zakładzie zanieczyszczeń.

Podczas zakładania instalacji odpylania w tartaku należy także zwrócić szczególną uwagę na szczelność całego systemu. Nawet najmniejsze szpary będą powodować, że skuteczność całego procesu odpylania będzie niska. Dostające się do systemu fałszywe powietrze zmniejsza ilość gazu, który dostaje się do cyklonu, a to sprawia, że w urządzeniu działa o wiele mniejsza siła odśrodkowa.

Ochrona przeciwpożarowa

Cyklony, które zazwyczaj projektujemy w tartakach, mają jednak jeszcze jedno, bardzo ważne zadanie oprócz poprawy warunków pracy oraz zwiększania efektywności produkcji. To ochrona przeciwpożarowa i przeciwwybuchowa.

Pyły pochodzące z obróbki drewna o wiele częściej prowadzą do pożarów i wybuchów niż wszystkie inne rodzaje zanieczyszczeń powietrza. Wynika to z właściwości pyłu drzewnego, który może ulec zapłonowi nawet w wyniku kontaktu z rozgrzanym urządzeniem.

Niebezpieczeństwo pożaru w warunkach obróbki drewna w tartakach jest bardzo wysokie, a jedynym sposobem na skuteczne obniżenie ryzyka, jest zainstalowanie w zakładzie efektywnego i niezawodnego systemu odciągu trocin.

Skontaktuj się z nami, opowiedz nam o swoich potrzebach w zakresie odpylania, a przedstawimy ci niezobowiązującą ofertę wykonania skutecznej i taniej instalacji odpylania.